11 35 122 0912
کرج - زیبادشت - روبروی فنی و حرفه ای
support@amlakparsa.com

تماس با ما

تلفن تماس:

۱۱ ۳۵ ۱۲۲ ۰۹۱۲                    ۶۷ ۵۷ ۶۳۰ ۰۹۱۲

۹ ۳۰۰ ۳۰۰ ۰۹۳۵                     ۶۷ ۵۷ ۶۳۰ ۰۹۳۹

۰۲۶-۳۶۸۸۲۶۴۰                     ۰۲۶-۳۶۸۸۲۶۶۷

کرج / محمدشهر / زیبادشت / روبروی فنی و حرفه ای / مشاورین املاک پارسا