11 35 122 0912
کرج - زیبادشت - روبروی فنی و حرفه ای
support@amlakparsa.com
زیبادشت کرج کجاست؟
۱۴.۱۲.۱۳۹۶

زیبادشت کرج کجاست؟

زیبادشت کرج کجاست؟ روستای فرخ آباد و زیبادشت در جنوبی ترین روستای کرج، مرکز البرز، در مسیر جاده شهر ماهدشت و مرز بین شهرستان کرج و شهر صفادشت از توابع استان تهران و در حوزه...
ادامه مطلب