11 35 122 0912
کرج - زیبادشت - روبروی فنی و حرفه ای
support@amlakparsa.com

۳۳۳۰متر باغ ویلا

مشخصات و امکانات

آب:دارد

برق:دارد

تلفن:دارد

گاز:دارد

استخر

دارای سهمیه اب کشاورزی

زیبادشت شهرک ویلایی مرکزی

ویدیو